Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria reprezentuje interesy Klientów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, co obejmuje w szczególności nadzór prawny na przygotowaniem oferty, kompleksową analizę dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie środków ochrony oraz zastępstwo prawne przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Kancelaria posiada bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze największych w Polsce postępowań w sprawie zamówień publicznych dotyczących usług transportu kolejowego oraz zamierzeń budowlanych.

Prawo transportu kolejowego

Prawo transportu kolejowego

Świadczenie usług prawniczych przez Kancelarię obejmuje zagadnienia prawne transportu kolejowego, w szczególności związane z funkcjonowaniem przedsiębiorcy jako przewoźnika kolejowego. Wieloletnie doświadczenie przy obsłudze prawnej jednego z największych w Polsce przewoźników kolejowych, wchodzącego w skład międzynarodowej grupy kapitałowej skupiającej ponad sto podmiotów gospodarczych stanowi gwarancję należytego wykonywania usług prawniczych w tym zakresie.

Prawo kontraktu

Prawo kontraktu

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obejmującym sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych z punktu widzenia legalności, celowości oraz korzyści dla Klienta oraz należytej ochrony jego interesów. W szczególnym kręgu zainteresowań pozostają umowy o roboty budowlane.

Prawo budowlane

Prawo budowlane

W ramach realizowanych usług prawniczych Kancelaria bierze udział w doradztwie prawnym dotyczącym zamierzeń budowalnych. Zaangażowanie przy realizacji największych procesów infrastrukturalnych gwarantuje jakość oferowanych usług.

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię obejmuje sporządzanie oraz opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych. Kancelaria posiada przy tym bogate doświadczenie w negocjowaniu przedmiotowych umów, zawieranych przez spółki kapitałowe z branży nowych technologii.

Spory sądowe

Spory sądowe

Kancelaria od początku swojej działalności reprezentuje Klientów w sporach sądowych oraz sądowoadministracyjnych. Zdobyte doświadczenie obejmuje nie tylko spory korporacyjne, ale także spory wynikłe na tle wykonywania umów oraz spory z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz odszkodowań komunikacyjnych.

O kancelarii

Kancelaria została założona w styczniu 2013 r. przez radcę prawnego Rafała Palion, posiadającego sześcioletnie doświadczenie, które zdobywał od 2007 r. jako pracownik katowickich kancelarii radców prawnych oraz in-house lawyer w spółkach kapitałowych z branży IT.

Zdobyte doświadczenie zawodowe, a także znajomość uwarunkowań rynkowych i biznesowych umożliwia Kancelarii wypracowanie najlepszych rozwiązań z punktu widzenia legalności i celowości, dostosowanych do indywidualnych oczekiwań Klienta oraz należytej ochrony jego interesów.

Specjalistyczna wiedza, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz zrozumienie potrzeb Klienta sprawiają, iż Kancelaria obdarzana jest zaufaniem zarówno przez przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne.

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2012 roku złożył egzamin radcowski oraz uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców, Rafał Palion specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie kontraktu, prawie budowlanym, prawie transportu kolejowego, prawie autorskim oraz prawie nowych technologii. Rafał Palion świadczy również pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa rzeczowego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz odszkodowań komunikacyjnych. Reprezentuje Klientów Kancelarii w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Ważniejsze projekty

  • udział w świadczeniu pomocy prawnej przy inwestycjach infrastrukturalnych związanych z przygotowaniem oraz organizacją EURO 2012;
  • obsługa największych w Polsce postępowań w sprawie zamówień publicznych dotyczących usług transportu kolejowego oraz zamierzeń budowlanych;
  • reprezentacja spółki kapitałowej z branży nowych technologii w postępowaniach odwoławczych oraz sądowoadministracyjnych w sprawie dofinansowania projektu ze środków UE (pozytywnie zakończone spory sądowe z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości);
  • doradztwo przy zawieraniu umów o roboty budowlane, w tym zawieranych przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.